astropedia.gr

Αριθμός Ωριμότητας: Δύναμη της ατομικής μας εξέλιξης!

Αριθμός Ωριμότητας: Δύναμη της ατομικής μας εξέλιξης!
Ο αριθμός της Ωριμότητας είναι το αποτέλεσμα που βρίσκουμε αν προσθέσουμε και ανάγουμε σε μονοψήφιο αριθμό τους αριθμούς του Πεπρωμένου και τον Ονομαστικό Αριθμό.


Ο αριθμός της Ωριμότητας περιέχει τις δονήσεις τόσο από τους αριθμούς όσο και από τα γράμματα που σχετίζονται με ένα άτομο και ως εκ τούτου αποτελεί μια μικρογραφία της γενικότερης εξέλιξης του ατόμου. Αποτελεί μια επεξήγηση ή μια διευκρίνιση, σημαντική όμως, επάνω στον αριθμό του Πεπρωμένου.

Ο αριθμός της Ωριμότητας μας δείχνει τη δύναμη που έχουμε ως άτομα να εξελιχθούμε και να πραγματώσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να αναλυθεί σε συνάρτηση κυρίως με τον αριθμό του Πεπρωμένου αλλά και με όλους τους άλλους βασικούς αριθμούς.

 • Αριθμός Ωριμότητας 1
  Το άτομο θα πρέπει να πάρει αποφάσεις σε σχέση με την ανεξαρτησία ή την εξάρτηση και το πώς αυτές οι έννοιες εκδηλώνονται στη ζωή του. Θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο είναι ικανό ή όχι να παίξει τον ρόλο του αρχηγού και κατά πόσο μπορεί να είναι ο ‘καπετάνιος’ του πλοίου. Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από γεγονότα που στερούν στο άτομο την οικονομική του ασφάλεια ή την απουσία προσώπων που υποστήριζαν και εξασφάλιζαν το άτομο. Αν ο αριθμός της ωριμότητας είναι καρμικός (αν δηλαδή το 1 προέρχεται από το 19) τότε τα προβλήματα μπορεί να γίνουν ακόμη σοβαρότερα λόγω του εγωισμού του ατόμου ή της άρνησής του να βγει από μια σχέση εξάρτησης. Αν αυτή είναι η περίπτωση, τότε διαβάστε και το άρθρο για τους αριθμούς καρμικού χρέους και το άρθρο για το κλειδι των καρμικών χρεών. Αν το 1 προέρχεται από τον καρμικό αριθμό 10, τότε διαβάστε και το άρθρο μας: Γιατί το 10 είναι καρμικός αριθμός.
 
 • Αριθμός Ωριμότητας 2
  Το άτομο θα πρέπει να συναισθανθεί και να καταλάβει ότι το να έχει ευαισθησίες δεν είναι κάτι κακό. Με αφορμές που θα του δοθούν κατά την περίοδο της ωριμότητάς του θα επανεξετάσει την ικανοποίηση που αντλεί από την ευαισθησία του, αλλάζοντας τον τρόπο που εκφράζεται προς τους άλλους και τον τρόπο που βιώνει την φιλία, την στοργή και την αγάπη. Η αλλαγή αυτή μπορεί να έρθει και μέσα από γεγονότα άσχημα σε σχέση με συγγενείς και φίλους που όμως θα κάνουν το άτομο να επανεξετάσει όντως την έννοια της συναισθηματικής έκφρασης. Αν το 2 βγαίνει από τον αριθμό 11 τότε πάρτε επιπλέον πληροφορίες στο άρθρο μας Κύριοι Αριθμοί.

 • Αριθμός Ωριμότητας 3
  Το άτομο θα χρειαστεί να ξανασκεφτεί και να επανεξετάσει την έννοια του κατά πόσο νοιώθει καλά εκφράζοντας τον εαυτό του και ποιος είναι ο τρόπος που του δίνει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση για να εκφραστεί. Είναι το να βγαίνει έξω και να περνάει καλά με φίλους και γνωστούς τρώγοντας σε ένα εστιατόριο ή μήπως αντλεί μεγαλύτερη ικανοποίηση αν μείνει σπίτι του και γράφει ποιήματα; Αν οι υπόλοιποι αριθμοί του ατόμου φανερώνουν ότι είναι ένας ντροπαλός και συνεσταλμένος χαρακτήρας, τότε το άτομο θα χρειαστεί να πάρει σημαντικότερες αποφάσεις για το κατά πόσο θέλει να συνεχίσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο ή θέλει να την αλλάξει.

 • Αριθμός Ωριμότητας 4
  Το άτομο θα αναθεωρήσει κάποιες απόψεις που έχει σε σχέση με οτιδήποτε είναι αυτό που του δημιουργεί περιορισμούς και δεν τον αφήνει να λειτουργεί ελεύθερα. Η αντίληψη της φύσης των περιορισμών και το πώς αυτοί λειτουργούν στη ζωή μας και με ποιο τρόπο ο περιορισμός μπορεί να είναι λειτουργικός και χρήσιμος, για όλα αυτά θα δοθούν αφορμές για να γίνουν κατανοητά κατά την περίοδο της ωριμότητας του ατόμου.

  Αν ο αριθμός της ωριμότητας είναι καρμικός (αν δηλαδή το 4 προέρχεται από το 13) τότε το άτομο μπορεί να συναντήσει πολλά εμπόδια στη ζωή του εξαιτίας του ανελαστικού του χαρακτήρα και του ότι δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή σε λεπτομέρειες. Σε αυτή την περίπτωση συμβουλευτείτε τα άρθρα μας για τους αριθμούς καρμικού χρέους και για το κλειδι των καρμικών χρεών για περισσότερες πληροφορίες. Αν το 4 προέρχεται από τον κύριο αριθμό 22, τότε ρίξτε μια ματια και στο άρθρο μας για τους Κύριους Αριθμούς.

 • Αριθμός Ωριμότητας 5
  Το άτομο θα χρειαστεί να επανεξετάσει το νόημα που δίνει στην έννοια της ελευθερίας και μέσα από αναδρομή των γεγονότων της ζωής του θα καταλάβει ότι ίσως δεν έχει χειριστεί σωστά κάποια πράγματα με αποτέλεσμα να διαμορφώσει κακές σχέσεις με κάποιους δικούς του ανθρώπους. Μπορεί επίσης να συνειδητοποιήσει ότι δεν έδωσε προσοχή σε ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν για να εξελιχθεί πρακτικά γιατί το μυαλό του ήταν πολύ ‘ελεύθερο’ πετώντας σε απολαύσεις και εμπειρίες.

  Αν ο αριθμός της ωριμότητας είναι καρμικός (αν δηλαδή το 5 προέρχεται από το 14) τότε το άτομο μπορεί να περάσει από δύσκολες καταστάσεις όπως ναρκωτικά, ποτό, παχυσαρκία ή εθισμό στον τζόγο. Σε αυτή την περίπτωση συμβουλευτείτε τα άρθρα μας για τους αριθμούς καρμικού χρέους και για το κλειδι των καρμικών χρεών για περισσότερες πληροφορίες.

 • Αριθμός Ωριμότητας 6
  Το άτομο θα επανεξετάσει κατά την περίοδο της ωριμότητάς του θέματα που σχετίζονται με την ανάληψη ευθυνών και με το κατά πόσο είναι ικανοποιημένο από τη στοργή και την αγάπη που έχει δώσει και που έχει πάρει. Αν το άτομο δεν ήταν δοτικό και υπεύθυνο τότε ενδέχεται να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αλλάξει μέσα από οικονομικής φύσης προβλήματα και διαφωνίες που θα του παρουσιαστούν και που κατά πάσα πιθανότητα θα εμπλέκονται σε αυτά άτομα της οικογένειας του ή ο γάμος του ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα προβλήματα το άτομο θα έχει πιο έντονα την ανάγκη να νοιώσει στοργή αλλά και να δώσει και να προσφέρει οικονομική και συναισθηματική αρμονία.

 • Αριθμός Ωριμότητας 7
  Το άτομο θα μπει σε διαδικασίες που σχετίζονται με την διαφοροποίηση που θα γίνει στο πώς αντιλαμβάνεται την έννοια μοναξιά, πνευματικότητα και πίστη. Θα επεξεργαστεί εκ νέου θέματα γνώσης και αυτογνωσίας και θα καταλάβει τι είναι αυτό που του δίνει βαθύτερο νόημα στη ζωή του. Ανάλογα με το πνευματικό υπόβαθρο που υπάρχει και έχει αναπτυχθεί μέχρι τότε, το άτομο θα μπορέσει να βρει την ηρεμία ή όχι. Αν ο αριθμός της ωριμότητας είναι καρμικός (αν δηλαδή το 7 προέρχεται από το 16) τότε το άτομο μπορεί να συναντήσει προβλήματα με τους άλλους γιατί η ανάγκη του για μοναξιά να θεωρηθεί από τους άλλους ότι είναι εγωισμός. Σε αυτή την περίπτωση συμβουλευτείτε τα άρθρα μας για τους αριθμούς καρμικού χρέους και για το κλειδι των καρμικών χρεών για περισσότερες πληροφορίες.

 • Αριθμός Ωριμότητας 8
  Περνώντας στην περίοδο της ωριμότητάς του το άτομο θα έρθει σε επαφή με την έννοια του χρήματος και θα αντιληφθεί με διαφορετικό τρόπο την χρησιμότητα των υλικών αγαθών. Είτε γιατί η ζωή θα του τα φέρει έτσι ώστε να χρειαστεί να μοχθήσει για να βγάλει χρήματα είτε γιατί πλέον θα πρέπει να ικανοποιήσει τις υλικές ανάγκες των παιδιών του και όχι μόνο του εαυτού του, το άτομο θα αυτοεπαναπροσδιοριστεί και θα προσπαθήσει να βρει μεγαλύτερη ικανοποίηση αλλάζοντας εργασία ή εφαρμόζοντας μια εντελώς διαφορετική οικονομική πολιτική.

 • Αριθμός Ωριμότητας 9
  Το άτομο θα βρεθεί στο σημείο να καθήσει και να σκεφτεί σοβαρά και να αποφασίσει κατά ποσό η προσφορά χωρίς ανταπόδοση είναι κάτι που του προσφέρει χαρά και ικανοποίηση, κατά πόσο γεμίζει με το να δίνει χωρίς να παίρνει και κατά πόσο αυτό μπορεί να το συνεχίσει. Είναι περίοδος δηλαδή που το άτομο επανεξετάζει την έννοια ανιδιοτέλεια και το πόσο ανιδιοτελές είναι το ίδιο. Μπορεί το άτομο να θελήσει να ενταχθεί σε ομάδες αν αποφασίσει ότι η ανιδιοτέλεια είναι τρόπος που τον γεμίζει ή απλά να συνεχίσει τη ζωή του ζώντας με το να περιμένει πάντα αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του.

AstraCard
Κέρδισε χρόνο και χρήμα χρησιμοποιώντας την κάρτα προπληρωμένου χρόνου στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς, σε όλα τα mini markets, περίπτερα Ελλάδος η Κύπρου η μέσω του e - shop στο https://astracard.gr/shop/ 
Τώρα μπορείς να μιλήσεις με τον αστρολόγο, ταρωμάντη ή μελλοντολόγο της αρεσκείας σου χωρίς διακοπές χρησιμοποιώντας το σταθερό ή το κινητό σου τηλέφωνο, από Ελλάδα και  Κύπρο ή από όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεσαι.   
  
Newsletter