astropedia.gr

Μέρος Β. Βασικές Κατευθυντήριες Γραμμές στη Μελέτη ενός Χάρτη

Μέρος Β.  Βασικές Κατευθυντήριες Γραμμές στη Μελέτη ενός Χάρτη
Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα σε σχέση με την κατανόηση της κατάσταση της υγείας κάποιου είναι η μελέτη του ατομικού του ωροσκοπίου, βάσει του οποίου καθορίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των σωματικών και οργανικών λειτουργιών, η πορεία των διαφόρων φυσιολογικών διεργασιών, καθώς επίσης και οι διάφορες ασθένειες και οργανικές διαταραχές. Επομένως, είναι αναγκαίο να αναλύσουμε τις διάφορες ζωδιακές και πλανητικές επιρροές που σημειώνονται στον γενέθλιο χάρτη ενός ατόμου, διότι αυτός ο χάρτης ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης με στόχο αφενός μεν την διατήρηση της προσωπικής υγείας, αφετέρου δε την πρόληψη των διαφόρων ασθενειών.     

Η βασικότερη και πρώτη μας ενέργεια πρέπει να είναι η εξέταση ξεχωριστά του κάθε ζωδίου, ώστε να καθορίσουμε σε ποιο από όλα βρίσκεται ο Ήλιος και σε ποιο η Σελήνη, πώς μπορεί να αναλυθεί η ιδιαίτερη επιρροή του καθενός και πώς μέσω απλών μεθόδων μπορούν να αποτραπούν οι αρνητικές τους επιδράσεις. Τα δώδεκα ζώδια ταξινομούνται αναλόγως των στοιχειακών ιδιοτήτων, τις οποίες θεωρούνται ότι κατέχουν, σε αυτά της γης, του αέρα, της φωτιάς ή του νερού.

Εξετάζοντας το ανθρώπινο σώμα από αστρολογικής απόψεως, είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι αυτό χωρίζεται σε δώδεκα μέρη. Καθένα από αυτά τα μείζονα μέρη είναι υπό τον έλεγχο ή, αλλιώς, την «κυριότητα», μιας από τις δώδεκα αυτές διαιρέσεις του ζωδιακού. Αυτές είναι γενικές διαιρέσεις και κυριότητες που αντιστοιχούν σε όργανα του σώματος και μπορούν να συνδυαστούν με τις αντίστοιχες οργανικές λειτουργίες, οι οποίες προσδιορίζονται από άλλα ζώδια ή τμήματα οίκων. Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζουμε μεταξύ των ανατομικών αντιστοιχιών μερών του σώματος-ζωδιακών αστερισμών και των αντιστοιχιών οργανικών λειτουργιών και θέσεων-όψεων των πλανητών.

Η πρακτική ωφέλεια και η διαγνωστική χρησιμότητα, την οποία προσφέρει η ερμηνεία ενός ωροσκοπίου βάσει των αρχών της Ιατρικής Αστρολογίας συνίστανται στην δυνατότητα εξέτασης της γενικής πορείας της υγείας και της κράσης ενός οργανισμού και στον ακριβή καθορισμό συγκεκριμένων διαταραχών. Το πρώτο που μελετά κάποιος είναι το ηλιακό του ζώδιο, καθώς αυτός είναι ο καθοριστικός παράγοντας στον τομέα της ζωτικότητας και του μεταβολισμού. Η παρούσα ανάλυση περιέχει τους διατροφικούς και τους υπόλοιπους εκείνους παράγοντες, οι οποίοι είναι συμβατοί με το ηλιακό ζώδιο και τον τύπο ζωτικότητας του κάθε ατόμου. Τα κύρια σημεία, τα οποία πρέπει να έχει κάποιος υπόψη του ενόσω διαβάζει την αστρολογική ανάλυση Ψυχής και Σώματος, είναι τα ακόλουθα:

Τα «φώτα» (Ήλιος και Σελήνη) είναι οι κυριότεροι πλανήτες σε έναν αστρολογικό χάρτη όσον αφορά στον τομέα της υγείας. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής βασίζονται στην μετατροπή της τροφής σε χημικά συστατικά αναγκαία για την δημιουργία ενέργειας, την συντήρηση των δομών του οργανισμού και των λειτουργιών του. Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί ουσιαστικά ένα δυναμικό σύστημα πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και αποβολής των άχρηστων και βλαβερών ουσιών. Η ισορροπία και η διατήρηση σε ένα σταθερό επίπεδο των βιολογικών λειτουργιών του οργανισμού είναι αποτέλεσμα μιας αδιατάρακτης ροής των διαδικασιών θρέψης και απέκκρισης. Ο Ήλιος, η ενέργειά του (το πράνα ή τσι), τα φωτόνιά του και η λάμψη του είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την παραγωγή της τροφής μέσω της φωτοσύνθεσης, αλλά και για τις διεργασίες στο εσωτερικό των κυττάρων μας, χάρη στις οποίες αποκομίζουν το ποσό ενέργειας που απαιτείται για τον μεταβολισμό τους.

Διαταραχές οποιουδήποτε από αυτούς τους δύο κύκλους, είτε της πρόσληψης θρεπτικών ουσιών (αέρα, νερού, ηλιακού φωτός, τροφής), είτε της αποβολής των βλαβερών και άχρηστων (μέσω της διαδικασίας της αφόδευσης, ούρησης, εκπνοής, εφίδρωσης) παρεμποδίζουν την ομαλή ροή των βιολογικών λειτουργιών. Οι ασθένειες, λοιπόν, κάτω από αυτό το πρίσμα, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η μάχη του οργανισμού με τις τοξίνες και την διατάραξη των διαδικασιών απέκκρισης, και η προσπάθειά του λήψης διορθωτικών μέτρων ή αποβολής των βλαπτικών ουσιών. Στην διάρκεια των φάσεων που εντοπίζονται στον χάρτη του ωροσκοπίου, κατά τις οποίες διαταράσσονται οι φυσιολογικοί μεταβολικοί κύκλοι, υπεισέρχονται και διάφοροι άλλοι παράγοντες, όπως παρασιτικοί ιοί, βακτήρια και μύκητες, οι οποίοι περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τις διάφορες εκδηλούμενες δυσλειτουργίες.

Οι κύριοι παράγοντες, τους οποίους λαμβάνουμε υπόψη σε μια ιατρο-αστρολογική ανάλυση του ωροσκοπίου είναι οι εξής:

1. Ο Ήλιος.
Η θέση του μέσα στο ζωδιακό (σε ποιό ζώδιο είναι), και αν προσβάλλεται από πλανήτες με αρνητική επιρροή, οπότε θα έχουμε εν γένει ενδείξεις για έναν μεταβολισμό είτε κανονικό ως γρήγορο (προσβολή από Άρη) είτε αργό ως νωθρό (προσβολή από Κρόνο). Από το ηλιακό ζώδιο μαθαίνει κάποιος ποιά είδη φαγητού πρέπει να τρώει, ποια χρώματα και ποια αρώματα τον ζωογονούν περισσότερο και ποιοι πολύτιμοι λίθοι και ελιξήρια μπορούν να του προσφέρουν ενέργεια και μακροζωΐα. Ο Ήλιος, ανάλογα με τον μήνα γέννησης κάποιου, καθορίζει εν γένει τον ρυθμό του μεταβολισμού.

2. Η Σελήνη.
Το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται και αν προσβάλλεται από άλλους πλανήτες. Εδώ παίρνουμε πληροφορίες για την κυκλοφορία της λέμφου, την λειτουργία του ουροποιητικού και του συστήματος αφόδευσης. Το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται η Σελήνη μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα του ατόμου να αποβάλλει τις τοξίνες, την ροή του λεμφικού υγρού, τους συναισθηματικούς παράγοντες και τον θετικό ή αρνητικό ρόλο τους, όπως επίσης και τις ομοιοπαθητικές εκείνες ουσίες, οι οποίες είναι πιθανόν να αποτρέψουν την εκδήλωση αρνητικών καταστάσεων.

3. Ο Κρόνος.
Ο κατ’ εξοχήν βλαπτικός πλανήτης. Η θέση του ανάλογα με το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο βρίσκεται, αντιπροσωπεύει το πιο αδύναμο σημείο του σώματος, όπου οι τοξίνες έχουν την τάση να συσσωρεύονται. Αν ο πλανήτης προσβάλλεται δείχνει με σχεδόν πλήρη βεβαιότητα την θέση ενός χρόνιου προβλήματος. Η φύση του Κρόνου είναι ψυχρή, περιοριστική, επιβαρυντική για τις μεταβολικές διαδικασίες και ευνοϊκή για την συσσώρευση τοξινών και την ζημιογόνο δράση τους.

4. Ο Ουρανός.
Εάν προσβάλλεται, προκαλεί συσπάσεις των αιμοφόρων αγγείων και κατά τόπους μείωση της διαθέσιμης ποσότητας οξυγόνου, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπειες τον αποσυντονισμό των εσωτερικών λειτουργιών, το «μπλοκάρισμα» της λειτουργίας του ενδοκρινικού συστήματος, διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος (δυστονίες) και ιδιαίτερου χαρακτήρα δυσκρασίες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με θεραπευτική αγωγή. Το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ο Ουρανός φανερώνει το μέρος του σώματος, όπου έχουμε ελαττωματικές λειτουργίες. Αν βρίσκεται στον Καρκίνο, για παράδειγμα, μπορεί να δηλώνει περιοδικούς πόνους στο στήθος, μια αστάθεια στην φυσιολογική λειτουργία του στομάχου, κατάσταση που φέρνει δυσπεψία, καούρες, φούσκωμα, κλπ, καθώς και άστατο κύκλο στις γυναίκες, ο οποίος πότε είναι κανονικός και πότε όχι. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε πλήρη ερμηνεία για τις διαταραχές αυτές, αλλά συνήθως έχουν λειτουργικό και όχι οργανικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι επιδέχονται θεραπείας με την χρήση ομοιοπαθητικών σκευασμάτων, φυσικοθεραπείας, μασάζ και με την αλλαγή του τρόπου ζωής. Η επιρροή του Ουρανού βρίσκεται στην ρίζα διαφόρων χρόνιων ενοχλήσεων ή πόνων, των οποίων η διάγνωση είναι δύσκολη. Αυτός είναι ένας τομέας, στον οποίο η Ιατρική Αστρολογία μπορεί να προσφέρει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες και θεραπευτικές λύσεις, οι οποίες δεν προκύπτουν, ούτε εξηγούνται με άλλο τρόπο. Το ζώδιο και ο οίκος όπου βρίσκεται ο Ουρανός δείχνουν σε ποιο μέρος του σώματος είναι πιθανό να εμφανιστούν περισταλτικές κινήσεις.

5. Ο Ποσειδώνας.
Σε περίπτωση που προσβάλλεται φανερώνει ατονία. Το ζώδιο και ο οίκος όπου βρίσκεται δείχνει από ποιο σημείο μπορεί να υπάρχει διαρροή ζωτικής ενέργειας (πράνα) από το αιθερικό σώμα. Το ηλιακό φως δυναμώνει την συνοχή του αιθερικού, εμποδίζοντας αυτήν την διαρροή. Κατά συνέπεια οι ασθένειες που σχετίζονται με τον Ποσειδώνα ανήκουν στην κατηγορία εκείνων, οι οποίες προκύπτουν από την διαβίωση εντός κλειστών χώρων για πολύ μεγάλα διαστήματα. Ο Ποσειδώνας κυβερνά ασθένειες που προέρχονται από λοιμώξεις και ιούς, όπως ο σταφυλόκοκκος, η πνευμονία και η φυματίωση.

Διαβάστε το Μέρος Γ΄εδώ