astropedia.gr

Ενδείξεις διαίσθησης σε γενέθλιο ωροσκόπιο

Ενδείξεις διαίσθησης σε γενέθλιο ωροσκόπιο
Αναμφίβολα, ορισμένοι άνθρωποι είναι εκ φύσεως πιο διαισθητικοί, διορατικοί ή ακόμη και «προφητικοί», σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι δε διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη διαίσθηση. Το πόσο διαισθητικός είναι κάποιος αντανακλάται στον προσωπικό γενέθλιο χάρτη του.

Ωστόσο, ας έχουμε κατά νου ότι κατά την μελέτη ενός γενέθλιου χάρτη θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τόσο το σύνολο του χάρτη όσο και τα επιμέρους στοιχεία που τον συνθέτουν και χρειάζεται συνδυαστική σκέψη και ικανότητα «σύνθεσης», ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται βιαστικά συμπεράσματα που βασίζονται σε μεμονωμένους δείκτες του ωροσκοπίου. Για να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι κάποιος είναι διαισθητικός, θα πρέπει στον γενέθλιο χάρτη του να υπάρχουν αρκετές από τις ενδείξεις που πρόκειται να αναφερθούν παρακάτω.

Στη συνέχεια του άρθρου αναλύονται οι βασικότεροι εκ των δεικτών διαίσθησης, με κριτήρια τις ζωδιακές θέσεις, την οικοθεσία και τις όψεις.

Έχεις νερό;
Η πολυαστρία σε ζώδιο του Νερού και γενικά η ύπαρξη αρκετών πλανητών σε υδάτινα ζώδια (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες) αποτελεί μια πρώτη ένδειξη διαίσθησης στον γενέθλιο χάρτη. Τα συγκεκριμένα ζώδια χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευαισθησία και έναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Χάρη στην υπέρμετρη ευαισθησία τους, συχνά «εισπράττουν» ενέργειες οι οποίες δεν είναι ορατές και έχουν μια ιδιαίτερη επαφή με τον κόσμο του ασυνειδήτου. Η διαίσθηση αποδεικνύεται τουλάχιστον υπαρκτή, ιδίως όταν το άτομο έχει τα Φώτα του (Ήλιο και Σελήνη), τον Ερμή του, τον πυρήνα του χάρτη του ή το μεσοδιάστημα Ηλίου/Σελήνης (που αποκαλύπτει πρόσθετα στοιχεία για το χαρακτήρα του ατόμου) σε ένα ή περισσότερα εκ των ζωδίων του Νερού. Επικοινώνησε με τους αστρολόγους μας στο 14780 ή στείλε γραπτό μήνυμα ΑΣΤΡΑ κενό και το ερώτημά σου στο 54760. Από Κύπρο κάλεσε στο 900 19 108 ή στείλε μήνυμα στο 6677.

Η θέση του Ερμή και ο αστεροειδής Ψυχή

Επιπρόσθετα, ο Ερμής στα ζώδια των Διδύμων και του Υδροχόου συχνά δείχνει έντονη διανοητική λειτουργία, καθώς τα συγκεκριμένα ζώδια θεωρούνται από τα ευφυέστερα του ζωδιακού και ο Ερμής είναι ο πλανήτης που συνδέεται με την διανόηση και την επικοινωνία κάθε είδους. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αρκετά τον εγκέφαλό τους δύναται να αναπτύξουν και άλλου είδους χαρίσματα (όπως ενόραση, διόραση, τηλεπάθεια, ανώτερες διανοητικές συλλήψεις που υπερβαίνουν τα όρια της λογικής). Άλλωστε, το προοδευτικό ζώδιο του Υδροχόου, που είναι «έτη φωτός μπροστά», συνδέεται με το μέλλον, ενώ το ζώδιο των Διδύμων σχετίζεταιμε τη δυαδικότητα, τις πολλαπλές πραγματικότητες και τις λοιπές διαστάσεις.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί και ο Ερμής στον Τοξότη, ο οποίος αν και σε ζωδιακή αδυναμία, έχει μια ικανότητα να αντιλαμβάνεται δυσνόητες, αφηρημένες, θεωρητικές έννοιες και δίνει μια ροπή σε ανώτερες συλλήψεις του νου. Συν τοις άλλοις, ο αστεροειδής Ψυχή (ο οποίος αντανακλά το βαθμό της διαίσθησης του ατόμου) λειτουργεί σχεδόν μεταφυσικά όταν βρίσκεται στον Καρκίνο, στον Σκορπιό ή στους Ιχθύς, προικίζοντας το άτομο με ένα αξιόλογο ένστικτο.

Ο ωροσκόπος
Δε θα πρέπει να παραλειφθεί η ζωδιακή θέση του ωροσκόπου, που συμβολίζει το κομβικό εκείνο σημείο της ένωσης της ψυχής με το φυσικό σώμα. Έτσι, ο ωροσκόπος σε ζώδιο του Νερού δείχνει συνήθως άτομο που έρχεται στη ζωή διαθέτοντας μια έμφυτη διαισθητική ικανότητα. Έπειτα, ο ωροσκόπος σε ζώδιο της Γης (ο οποίος συνεπάγεται συνήθως ότι η ακμή του 3ου οίκου «πέφτει» σε ζώδιο υδάτινο) μπορεί να δείχνει με τη σειρά του μεταφυσικές εμπνεύσεις και αναλαμπές, καθώς ολόκληρη η νοητική λειτουργία του ατόμου βασίζεται στη διαίσθηση, το συναίσθημα και τη φαντασία.

Οι υγροί οίκοι, η Σελήνη και ο Ερμής

Αναφορικά με την οικοθεσία, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πλανήτες (ιδιαίτερα οι προσωπικοί) στον 4ο, τον 8ο και το 12ο οίκο φανερώνουν μια σπάνια επαφή του ατόμου με το χώρο του ασυνειδήτου και τον μυστηριώδη κόσμο του υποσυνειδήτου, την αόρατη διάσταση των καταστάσεων και των πραγμάτων. Δεν αποκλείονται και μεταφυσικές εμπειρίες ή κάποιου είδους αποκρυφιστικές δραστηριότητες όταν ο Ήλιος ή η Σελήνη βρίσκονται στον 4ο, τον 8ο ή το 12ο οίκο. Ειδικότερα, η Σελήνη στον 12ο δείχνει ότι το άτομο μοιάζει με «ψυχικό σφουγγάρι» που ρουφάει αόρατες ενέργειες και ασυνείδητα ή υπερβατικά μηνύματα.

Η δε Σελήνη στον 4ο μπορεί να δίνει μια ευκολία στο άτομο να θυμηθεί προηγούμενες ενσαρκώσεις του, καθώς ο 4ος οίκος σχετίζεται γενικότερα με το «παρελθόν» και η Σελήνη είναι ένας ιδιαίτερα «δεκτικός» πλανήτης, ευαίσθητος σε διαφόρων ειδών ερεθίσματα. Η δεκτικότητα της Σελήνης αυξάνεται όταν ο εν λόγω πλανήτης βρίσκεται στον 1ο οίκο του γενέθλιου χάρτη, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα για απόκτηση αξιοσημείωτων ψυχικών εμπειριών και αξιοποίηση του ενστίκτου του.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί η οικοθεσία του Ερμή, που σε ορισμένες περιπτώσεις προσδίδει στο άτομο μεταφυσικές ανησυχίες και το «προικίζει» με διαισθητική ικανότητα (πχ Ερμής στον 8ο και Ερμής στο 12ο). Επίσης, ο Ερμής στον 9ο δείχνει συνήθως ανθρώπους που ερευνούν διάφορα γνωστικά αντικείμενα μεταφυσικού περιεχομένου και έχουν προδιάθεση σε ανώτερες νοητικές συλλήψεις οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να εξηγηθούν με την λογική. Επικοινώνησε με τους αστρολόγους μας στο 14780 ή στείλε γραπτό μήνυμα ΑΣΤΡΑ κενό και το ερώτημά σου στο 54760. Από Κύπρο κάλεσε στο 900 19 108 ή στείλε μήνυμα στο 6677.


Διόραση και υπερβατική σκέψη
Συν τοις άλλοις, το άτομο συχνά αποδεικνύεται διορατικό, όταν στο γενέθλιο χάρτη του ο Δίας βρίσκεται στο 12ο οίκο και αντίστοιχα ο Ουρανός στον 8ο, στον 9ο ή στον 12ο. Ο Πλούτωνας και ο Ποσειδώνας στον 12ο (όπως και ο Ποσειδώνας στον 9ο) καμιά φορά δείχνουν μια προδιάθεση σε προφητικά όνειρα.

Ο τρόπος σκέψης του ατόμου αποκτά έναν υπερβατικό χαρακτήρα όταν ο Πλούτωνας ή ο Ποσειδώνας καταλαμβάνουν τον 3ο οίκο, ενώ ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας και ο αστεροειδής Ψυχή στον 4ο οίκο του ωροσκοπίου φανερώνουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιο είδος διαίσθησης που «κληρονόμησε» το άτομο από κάποιον πρόγονό του. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ωροσκόπια ανθρώπων που εργάζονται ως μέντιουμ και είναι καταξιωμένοι στον τομέα τους συχνά παρατηρείται η Ψυχή στο 10ο οίκο ενώ σε ωροσκόπια δασκάλων μεταφυσικής εμφανίζεται κάποιες φορές ο Χείρωνας στον 9ο ή στο 12ο οίκο.

Αξιοσημείωτες όψεις
Αναφορικά με τις όψεις του γενέθλιου χάρτη που θα μπορούσαν να αποτελούν βασικές ενδείξεις διαίσθησης, θα πρέπει πρώτα και κύρια να αναφερθούν οι όψεις (ιδίως οι θετικές γωνίες και οι σύνοδοι) μεταξύ των Φώτων (δηλαδή του Ηλίου και της Σελήνης) και του Ποσειδώνα ή του Πλούτωνα. Τόσο ο Ποσειδώνας όσο και ο Πλούτωνας συνδέονται με το συλλογικό ασυνείδητο, την μεταφυσική και τις κρυμμένες αλήθειες. Αντίστοιχα, ισχυρή διαίσθηση θα μπορούσαν να φανερώνουν και οι όψεις μεταξύ Ερμή και Ποσειδώνα καθώς και οι όψεις μεταξύ Ερμή και Πλούτωνα.

Μερικές όψεις όμως θέλουν προσοχή..

Για παράδειγμα, οι αρνητικές όψεις Ηλίου-Πλούτωνα μπορεί να δείχνουν ότι το άτομο υποφέρει από κάποιο είδος συνδρόμου καταδίωξης. Επίσης, δείχνουν μια γενικότερη βεβαρημένη ψυχολογία καθώς και μια αίσθηση από τη μεριά του ατόμου ότι βιώνει κακοδαιμονία, ψυχικό πόνο και ατυχία. Από την άλλη, οι δύσκολες όψεις Σελήνης-Πλούτωνα μπορεί να δείχνουν ζήλια και συναισθηματικές εμμονές, ενώ οι δύσκολες όψεις Ερμή-Πλούτωνα μπορεί να δείχνουν κάποιο είδος ιδεοψυχαναγκαστικής ή μανιοπαρορμητικής διαταραχής και δηκτικό λόγο.

Οι δύσκολες όψεις Σελήνης-Ποσειδώνα μπορεί να φανερώνουν αυταπάτες, έλλειψη ρεαλισμού και εσωτερική σύγχυση. Οι δε αρνητικές όψεις Ερμή-Ποσειδώνα (ενίοτε και οι σύνοδοι) μπορεί να αποκαλύπτουν ότι το άτομο έχει την τάση να λέει ψέματα ή να προσπαθεί να εξαπατήσει με τον τρόπο του τους γύρω του. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι προαναφερθείσες γωνίες δείχνουν υπέρμετρη φαντασία και ιδεαλισμό πέραν του δέοντος.

Επιπλέον, έναν ενδιαφέροντα, πλούσιο και δεκτικό σε υπερβατικά μηνύματα ψυχικό κόσμο δείχνουν οι σύνοδοι της Σελήνης και του Ποσειδώνα με τον Ωροσκόπο ή το IC (δηλαδή την ακμή του 4ου οίκου) καθώς και η σύνοδος του Πλούτωνα με τον Ωροσκόπο. Επίσης, οι σύνοδοι του αστεροειδούς Ψυχή (Psyche) και του αστεροειδούς Παλλάδα Αθηνά (Pallas) με τα Φώτα ή τον Ερμή διευρύνουν και επεκτείνουν τη διαισθητική (ενίοτε και την προφητική) ικανότητα.

Από την άλλη, οι όψεις Ερμή-Ουρανού (ιδιαίτερα η σύνοδος, το τρίγωνο και το εξάγωνο), σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκαλύπτουν σπάνιες ικανότητες του εγκεφάλου, καθώς ο Ουρανός είναι η ανώτερη οκτάβα του Ερμή. Έτσι, οποιαδήποτε θετική γωνία μεταξύ Ερμή και Ουρανού (συμπεριλαμβανομένης και της συνόδου) θα μπορούσε να δείχνει τηλεπαθητικές ικανότητες καθώς και ένα ταλέντο του ατόμου να «προβλέπει» τα μελλούμενα.

Συν τοις άλλοις, η σύνοδος του Νότιου Δεσμού με τον Ποσειδώνα ή τον αστεροειδή Ψυχή μπορεί να δείχνει μια πανίσχυρη διαίσθηση η οποία προέρχεται από προηγούμενες ενσαρκώσεις (ως καρμικό «δώρο») ενώ η σύνοδος του Βόρειου Δεσμού με τον Ποσειδώνα ή την Ψυχή δείχνει πως στην παρούσα ενσάρκωση πρόκειται να δοθούν ευκαιρίες στο άτομο για ανάπτυξη της διαίσθησης και των ψυχικών χαρισμάτων του. Αυτές οι ευκαιρίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συναντήσεις με πολύ εξελιγμένες ψυχές και πνευματικούς δασκάλους που πιθανόν να μυήσουν το άτομο στο δρόμο της πνευματικότητας και της μεταφυσικής. Επικοινώνησε με τους αστρολόγους μας στο 14780 ή στείλε γραπτό μήνυμα ΑΣΤΡΑ κενό και το ερώτημά σου στο 54760. Από Κύπρο κάλεσε στο 900 19 108 ή στείλε μήνυμα στο 6677.


Μεσοδιαστήματα
Όσον αφορά στα μεσοδιαστήματα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρόλος τους στον γενέθλιο χάρτη είναι σημαντικός. Η διαίσθηση μπορεί να είναι τονισμένη όταν ο Ήλιος, ο Ερμής ή ο Πλούτωνας σχηματίζουν σύνοδο ή κάποια αρνητική όψη με το μεσοδιάστημα Σελήνης/Ποσειδώνα. Επίσης, η διαίσθηση μπορεί να είναι ασυνήθιστα ισχυρή όταν η Σελήνη, ο Δίας ή ο Πλούτωνας σχηματίζουν σύνοδο ή αρνητική όψη με το μεσοδιάστημα Ερμή/Ποσειδώνα.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι σε ένα γενέθλιο χάρτη τα μεσοδιαστήματα ενεργοποιούνται από πλανήτες, τον ωροσκόπο, τους δεσμούς της Σελήνης ή το μεσουράνημα μόνο μέσω συνόδου ή αρνητικών (κύριων) όψεων. Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μεσοδιάστημα Ηλίου/Σελήνης, που είναι και το σημαντικότερο από όλα τα μεσοδιαστήματα (καθώς αποτελεί βασικό δείκτη της προσωπικότητας), αποκαλύπτει συναισθηματικό πλούτο και αυξημένη διαίσθηση όταν βρίσκεται σε κάποιο από τα ζώδια του Νερού.

Διάβασε για το μεσοδιάστημα Ήλιου/Σελήνης
 
Ανοιχτές πύλες
Όταν ο ωροσκόπος, το μεσουράνημα (MC) ή κάποιος πλανήτηςβρίσκεται σε ορισμένες ζωδιακές μοίρες ύψιστης ενέργειας (οι οποίες ονομάζονται «Πύλες»), τότε η διόραση του ατόμου είναι αξιόλογη και υπάρχει πιθανότητα το άτομο να εμπλέκεται σε προφητείες, προβλέψεις και άλλου είδους μεταφυσικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, αναφέρονται η 3η μοίρα των Διδύμων, η 5η μοίρα της Παρθένου, η 23η μοίρα του Σκορπιού και η 27η μοίρα του Σκορπιού.

Τέλος, κάποιος με Ποσειδώνα χωρίς όψεις στο γενέθλιο χάρτη του πιθανόν να διαθέτει την ψυχική εκείνη ικανότητα μέσω της οποίας βλέπει πράγματα, ανθρώπους και γεγονότα που πρόκειται να εξελιχθούν σε μέλλοντα χρόνο ή σε άλλα πεδία ύπαρξης, ενώ αξιοσημείωτη διαισθητική ικανότητα μπορεί, επίσης, να χαρακτηρίζει κάποιο άτομο όταν ο γενέθλιος Πλούτωνας ή ο γενέθλιος Ποσειδώνας του βρίσκονται σε στάση για να γυρίσουν ευθύδρομοι. Επικοινώνησε με τους αστρολόγους μας στο 14780 ή στείλε γραπτό μήνυμα ΑΣΤΡΑ κενό και το ερώτημά σου στο 54760. Από Κύπρο κάλεσε στο 900 19 108 ή στείλε μήνυμα στο 6677.Εγγραφή στο Newsletter

Ημερομηνία και ώρα γέννησης

/
/
-
: