astropedia.gr

Δείκτες σε γενέθλιο ωροσκόπιο που φανερώνουν ταλέντο στο γράψιμο

Δείκτες σε γενέθλιο ωροσκόπιο που φανερώνουν ταλέντο στο γράψιμο
Αναμφισβήτητα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερο ταλέντο στο γράψιμο. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά αξιοποιούν το εν λόγω ταλέντο τους και ως εκ τούτου ασχολούνται –επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά- με την συγγραφή, την λογοτεχνία, την αρθρογραφία, την σεναριογραφία ή την δημοσιογραφία.

Η ικανότητα τόσο στο γράψιμο όσο και στην ευρύτερη χρήση της γλώσσας αντανακλάται στο γενέθλιο ωροσκόπιο, όπως όλα τα ανθρώπινα ταλέντα άλλωστε. Ωστόσο, για να έχει κάποιος «καλή πένα», θα πρέπει στον γενέθλιο χάρτη του να εμφανίζονται αρκετοί από τους δείκτες που πρόκειται να αναλυθούν παρακάτω. Αναμφίβολα, μία μεμονωμένη θέση (ή όψη) δεν αρκεί για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει ταλέντο στη γραπτή έκφραση.

ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
Μίλησε με τον δικό σου προσωπικό Αστρολόγο για πάσης φύσεως θέματα
Κάλεσε 14780 ή στείλε SMS με τη λέξη ΖΩΔΙΑ στο 54760
 Κάλεσε από Κύπρο στο 900 90 980

Ο Ερμής, ο τρίτος και ο ένατος οίκος

Ο τρόπος κατά τον οποίο κάποιος χειρίζεται το λόγο και αποτυπώνει τις σκέψεις του στο χαρτί σκιαγραφείται από το γενέθλιο Ερμή του, τον 3ο και τον 9ο οίκο και τους αντίστοιχους κυβερνήτες τους.Ένας ισχυρός Ερμής που βρίσκεται σε κυριαρχία ή σε έξαρση αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ότι το άτομο χαρακτηρίζεται από ανεπτυγμένη ευφυΐα και ενδεχομένως να χειρίζεται με δεξιοτεχνία τον λόγο. Ο Ερμής βρίσκεται σε κυριαρχία στα ζώδια των Διδύμων και της Παρθένου, ενώ η έξαρσή του εντοπίζεται στο ζώδιο του Υδροχόου.
  • Στους Διδύμους ο Ερμής είναι επικοινωνιακός, «απορροφά» με χαρακτηριστική ευκολία πληροφορίες και δεδομένα, μαθαίνει εύκολα και χρησιμοποιεί ορθά την γλώσσα.
  • Στην Παρθένο ο νους είναι οργανωμένος, ιδιαίτερα σχολαστικός και αναλυτικός και αντιλαμβάνεται λεπτομέρειες που η πλειοψηφία αδυνατεί να δει.
  • Στον Υδροχόο το άτομο έχει έναν εναλλακτικό, πρωτότυπο και προοδευτικό τρόπο σκέψης. Χειρίζεται με μοναδικό τρόπο τον λόγο και μοιάζει να είναι μπροστά από την εποχή του.
Όταν ο κυβερνήτης του 3ουή του 9ου οίκου βρίσκονται σε καλή ζωδιακή θέση (έξαρσης ή κυριαρχίας) και είναι τοποθετημένοι στον 3ο, τον 9ο ή σε κάποιον από τους γωνιακούς οίκους (ιδιαίτερα στον 1ο ή στο 10ο), τότε ευνοείται σημαντικά η ενασχόληση με το γράψιμο. Επίσης, ο αστεροειδής Pallas (Παλλάδα Αθηνά) στον 3οή στον 9οοίκο μπορεί να δείχνει έναν τρόπο γραφής ο οποίος αποπνέει κάποιο είδος σοφίας και εξυπνάδας και ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα και σαφήνεια.

Ωροσκόπος σε ζώδια του Ερμή
Αντίστοιχα μια γενικότερη προδιάθεση στο γράψιμο μπορεί να φανερώνει ο ωροσκόπος σε ζώδια του Ερμή, δηλαδή στους Διδύμους και στην Παρθένο, ενίοτε και στον Υδροχόο όπου ο Ερμής βρίσκεται σε έξαρση. Ειδικότερα με τον ωροσκόπο στην Παρθένο, το μεσουράνημα αντιστοιχεί συνήθως στο ζώδιο των Διδύμων, πράγμα που σημαίνει ότι η ολοκλήρωση, η επιτυχία και η αυτοπραγμάτωση του ατόμου μπορεί να εξαρτώνται από τα διανοητικά του επιτεύγματα και την έκφρασή του μέσωτου γραπτού λόγου.

Επίσης ο ωροσκόπος στο επικοινωνιακό και φιλομαθές ζώδιο των Διδύμων μπορεί να ευνοεί την επαναστατική ενασχόληση με το γράψιμο και τηνδιατύπωση πρωτότυπων πολιτικών ή άλλων εναλλακτικών θεωριών, καθώςη ακμή του 9ουοίκου αντιστοιχεί συνήθως στον προοδευτικό Υδροχόο.

…αλλά και άλλοι ωροσκόποι

Επιπλέον έφεση στο γράψιμο μπορεί να προσδίδουν ο ωροσκόπος στον Κριό (αφού η ακμή του 3ου συνήθως «πέφτει» στο ζώδιο των Διδύμων και η ακμή του 9ου στο ζώδιο του Τοξότη), ο ωροσκόπος στον Τοξότη (μια και η ακμή του 10ου αντιστοιχεί στην Παρθένο και η ακμή του 3ου στον Υδροχόο) και ο ωροσκόπος στους Ιχθύς, αφού η ακμή του 10ουαντιστοιχεί στο διανοούμενο ζώδιο του Τοξότη και ταυτόχρονα η αυξημένη ιχθυακή ευαισθησία του ατόμου συμβάλλει στην διεύρυνση της έμπνευσης και του οίστρου.

Η οικοθεσία του Ερμή

  • Όταν ο Ερμής βρίσκεται στον πρώτο οίκο του γενέθλιου ωροσκοπίου (ανεξαρτήτως ζωδιακής θέσης), αυξάνονται η διανοητική λειτουργία του ατόμου καθώς και η ανάγκη του για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Ένας Ερμής στους Διδύμους, στην Παρθένο ή στον Υδροχόο τοποθετημένος στον πρώτο οίκο δείχνει βέβαια ότι τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είναι ακόμα πιο τονισμένα.
  • Ροπή στο γράψιμο, την ρητορική, την μάθηση καθώς και ένα γενικότερο ταλέντο στην χρήση του λόγου διαφαίνονται από την θέση του Ερμή στον 3ο οίκο του γενέθλιου χάρτη. Τα συγκεκριμένα ταλέντα είναι περισσότερο εμφανή, όταν ο Ερμής είναι σε έξαρση ή σε κυριαρχία από ζωδιακή θέση.
  • Ο Ερμής στον 9ο δείχνει έναν νου φιλομαθή και φιλοσοφημένο, ο οποίος αντιλαμβάνεται εύκολα θεωρητικές και αφηρημένες έννοιες. Η γραφή αυτών των ανθρώπων αποσκοπεί περισσότερο σε μια φιλοσοφική θεώρηση της πραγματικότητας παρά σε μια απλή μετάδοση πληροφοριών. Ο λόγος τους μπορεί να είναι πιο ακαδημαϊκός ή περίπλοκος και συχνά απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, που μοιράζεται τις ίδιες φιλοσοφικές, μεταφυσικές ή λογοτεχνικές ανησυχίες.
  • Ο Ερμής στο 10οοίκο αποκαλύπτει –μεταξύ άλλων- επαγγελματική δραστηριότητα η οποία βασίζεται στο γράψιμο και την έντονη διανοητική λειτουργία. Αρκετοί δημοσιογράφοι, συγγραφείς και δάσκαλοι έχουν αυτή την θέση στους γενέθλιους χάρτες τους.
  • Ο Ερμής στο 12ο, αν και μπορεί να στερείται ενός οργανωμένου και καλά δομημένου τρόπου σκέψης, δίνει μοναδικές εμπνεύσεις. Τα άτομα με αυτή τη θέση προσπαθούν μέσω της γραφής τους να νικήσουν την υπαρξιακή μοναξιά τους και να μοιραστούν με το αναγνωστικό κοινό τις πιο μύχιες σκέψεις τους. Ο λόγος τους είναι ιδιαίτερα παραστατικός και συναισθηματικός.
  • Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η θέση του Ερμή στον 5ο οίκο του γενέθλιου χάρτη, που συχνά δείχνει ότιστα χόμπι του ατόμου συμπεριλαμβάνεται η ενασχόληση με το γράψιμο. Η ίδια θέση μπορεί να αποκαλύπτειότι το άτομο αντλεί χαρά μέσα από το γράψιμο ή ότι αισθάνεται ιδιαίτερα δημιουργικό όταν γράφει.

Μίλα μου αναδρομικά…

Ο ανάδρομος Ερμής σε γενέθλιο ωροσκόπιο μπορεί να αποκαλύπτει ότι το άτομο αισθάνεται μόνο σε πνευματικό επίπεδο και δύσκολα βρίσκει στους γύρω του την κατανόηση και την ταύτιση που ψάχνει. Ωστόσο, χάρη στην υπαρξιακή του μοναξιά στρέφεται στον εαυτό του. Έτσι, αποτέλεσμα της προαναφερθείσας ενδοσκόπησης συχνά είναι ο πνευματικός και διανοητικός οίστρος. Οι εμπνεύσεις αυτού του ατόμου συχνά αποδεικνύονται μοναδικές και όταν αποτυπώνονται στο χαρτί και δημοσιοποιούνται, έχουν τεράστια απήχηση στο αναγνωστικό κοινό.

Πολυαστρίες και πολυλογίες…

Πολυαστρία προσωπικών πλανητών στον 3οοίκο εμφανίζεται σε ωροσκόπια δημοσιογράφων και αρθρογράφων. Η πολυαστρία στον 3ο οίκο (ιδιαίτερα, όταν έχουμε περισσότερους από 3 πλανήτες) χρειάζεται προσοχή, διότι η γραφή του ατόμου μπορεί να στερείται βάθους και να βασίζεται αποκλειστικά στην αναπαραγωγή πληροφοριών οι οποίες δε «φιλτράρονται».

Η πολυαστρία (ιδιαίτερα προσωπικών πλανητών) στον 9ο οίκο δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Πιο συγκεκριμένα, άνθρωποι με περισσότερους από τρεις πλανήτες στον 9ο οίκο αποτυπώνουν δικές τους θεωρίες και φιλοσοφίες στα γραπτά τους, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται δυσνόητες ή κουραστικές για την πλειοψηφία. Χρειάζεται επομένως προσπάθεια από την μεριά τους για απλοποίηση του λόγου τους ώστε τα κείμενά τους να γίνουν πιο προσιτά στο ευρύ αναγνωστικό κοινό.

Σχετικές όψεις
Αναφορικά με τις όψεις του γενέθλιου χάρτη οι οποίες φανερώνουν κάποιο ταλέντο στο γράψιμο σημειώνουμε τις εξής:

σύνοδος του Ερμή με τον Ήλιο
Οι άνθρωποι με σύνοδο Ερμή-Ηλίου έχουν ταυτίσει το εγώ τους με τη διανοητική τους δραστηριότητα, ενίοτε και με την ικανότητά τους στη χρήση του λόγου, γραπτού και προφορικού. Ωστόσο, η συγκεκριμένη όψη φανερώνει αυξημένο κίνδυνο για υποκειμενικό τρόπο σκέψης και πνευματική αλαζονεία.

σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη
Η σύνοδος Ερμή-Αφροδίτης δείχνει – μεταξύ άλλων- ωραία φωνή και έναν λόγο που μαγνητίζει. Τα γραπτά αυτών των ανθρώπων έχουν την τάση να αναπαριστούν την όμορφη πλευρά της πραγματικότητας. Είναι καλαίσθητα και αρμονικά και περιγράφουν συνήθως όμορφες εικόνες. Η θεματολογία τους μπορεί να εντοπίζεται στον έρωτα, στις ανθρώπινες σχέσεις ή ακόμη και στην καλλιτεχνική επικαιρότητα, ιδιαίτερα όταν η εν λόγω σύνοδος πραγματοποιείται στο ζώδιο του Ζυγού και στον 3οοίκο.

θετικές όψεις και η σύνοδος του Ερμή με τον Δία
Οι θετικές όψεις και η σύνοδος Ερμή-Δία διευρύνουν τις πνευματικές, εκπαιδευτικές και φιλοσοφικές ανησυχίες. Εδώ, το άτομο επιθυμεί να μαθαίνει συνεχώς καινούρια πράγματα. Επίσης, επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται τη γλώσσα, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς.

θετικές όψεις Ερμή - Κρόνου

Οι  θετικές όψεις Ερμή - Κρόνου προσδίδουν εκπληκτική δομή και ακρίβεια στον τρόπο σκέψης του ατόμου, με αποτέλεσμα το άτομο να αποφεύγει περιττούς πλατειασμούς. Συν τοις άλλοις, τα γραπτά του επικεντρώνονται στην ουσία και χαρακτηρίζονται από σαφήνεια. Η οργάνωση και η πρακτικότητα διέπουν την σκέψη και την γραφή του ατόμου.

θετικές όψεις Ερμή - Ουρανού

Οι θετικές όψεις και η σύνοδος Ερμή - Ουρανού μπορεί να φανερώνουν έναν εναλλακτικό ή εκκεντρικό τρόπο γραφής, ο οποίος αποκτά θαυμαστές χάρη στην πρωτοτυπία του. Τα γραπτά του ατόμου μπορεί να βασίζονται στο ανθρωπιστικό ιδεώδες ή να περνούν πολιτικά (αλλά όχι κομματικά) μηνύματα. Το περιεχόμενο των κειμένων του μπορεί να περιλαμβάνει την περιγραφή της ιδεατής κοινωνίας ή του ιδανικού πολιτικού συστήματος. Ωστόσο, οι πιο συντηρητικοί ή παραδοσιακοί αναγνώστες συνήθως σοκάρονται από τον τρόπο γραφής του ατόμου, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν τα κείμενά του.

θετικές όψεις Ερμή - Ποσειδώνα
Οι όψεις Ερμή - Ποσειδώνα δίνουν υπέρμετρη φαντασία και ιδεαλισμό. Συχνά, τα συγγράμματα των ανθρώπων με θετική όψη ή σύνοδο Ερμή - Ποσειδώνα στο γενέθλιο χάρτη τους χαρακτηρίζονται από κάποιο είδος πνευματικότητας. Μπορεί να φανερώνουν ταύτιση με τον ανθρώπινο πόνο ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν βαθιά καλλιτεχνικό ή μεταφυσικό περιεχόμενο. Εδώ, η τέχνη του λόγου είναι περισσότερο μοναχική διαδικασία παρά μέσο αυτοπροβολής. Επίσης, τα διηγήματα και τα κείμενα αυτών των ανθρώπων μπορεί να αναφέρονται σε μεταφυσικές εμπειρίες, στην προσπάθεια «επικοινωνίας» με το συλλογικό ασυνείδητο, σε ανεξήγητες έννοιες καθώς και στην αξία της αληθινής αγάπης και της αυταπάρνησης.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούν και οι θετικές γωνίες (με αυστηρή ανοχή, της τάξεως της μίας μοίρας) του Δία, του Ερμή και του Ποσειδώνα με την ακμή του 3ου ή του 9ουοίκου και οι σύνοδοι των πλανητών αυτών με τους κυβερνήτες του 3ου και 9ου οίκου.

ASTRACARD
Κέρδισε χρόνο και χρήμα χρησιμοποιώντας την κάρτα προπληρωμένου χρόνου στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς, σε όλα τα mini markets, περίπτερα Ελλάδος η Κύπρου η μέσω του e - shop στο https://astracard.gr/shop/
Τώρα μπορείς να μιλήσεις με τον αστρολόγο, ταρωμάντη ή μελλοντολόγο της αρεσκείας σου χωρίς διακοπές χρησιμοποιώντας το σταθερό ή το κινητό σου τηλέφωνο, από Ελλάδα και  Κύπρο ή από όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεσαι.  


Newsletter